6 Temmuz 2018 Cuma

Nihayete eriş, veda üzerine

El-veda, "el" ön eki arapça kökenli olmakla birlikte aslolan anlamı yüklüyor diye hatırlıyorum. Bir nevi ingilizcedeki "the" misali. Yani veda bir kamu malıysa elveda şahsa özel olacaktır; sayısız vedaya karşın bir tek elveda vardır.
Uzaklar bizi büyüler, ürkütür ve bizde zamanın başlangıcından beridir insanlığı idame ettirmiş olan şu elem merak duygusunu körükler. Uzağa bakmış, ondan korkmuş, ona tapmış, nice dikenli yolları ona varmak adına yürümüşüzdür. Gitmek, kendi varoluşunu meydana getiren parçalarla, atılan her adıma oynanan ölümcül bir bahistir. Yolda olmak varlığın kendini alınan yola mal etme sürecidir; uzunca bir zımpara kağıdına tamamen talaşa indirgenene değin sürüleduran bir tahta parçası gibi. Lakin biz, aynı bu tahta parçası gibi, vardığımız yere doğru attığımız her adımda daha da yok oluveririz. Varan şey hiçtir; yegane istikamete ancak bir hiç olarak varabiliriz.
 Yolda olmak ve dolayısıyla ilerlemek zorundasınızdır, ancak ilerlemek fiili geriye -yıkıma- giden bir yol üzerine de olabilir. Ah, kimse hissetmiyor; adımlarını sayarak ilerlenen yola sürtünerek paramparça olan benliğinin sancısını! Ufak bir yağmurda dahi ıslanmanın acısından kısmen azad olmak için hızlı adımlar atarken bile; varoluşunun eriyen bir tereyağıymışcasına an be an paramparça yerlere serilişini! Zaman birer rüzgar gibi eserken ardlarısıra, bir rüzgar misali zamandan esmenin ardında bırakılan her ana tekabül eden bir kurşun misali mevcudiyetini nasıl da delip geçmekle eşdeğer olduğunu!
 Geçmişe özlem duyduğum düşünülmesin; bu denli tekerrür ehli bir varoluşa en baştan katlanmayı göze almayacak kadar iç görüşü yüksek bir insan olduğumu düşünürüm, her ne kadar geçmişte geçmişin düşü ile uykulara dalsam dahi. Yalnızca adımlarım daha ileriye, daha da süratli gitsin isterdim. Öyle hızlı yol almak ki, iç sesinin "Senin rüyan neydi peki?" sorgusu dahi ardımda kalsın; ben yürüdükçe anlık konumda beni duraksatıp gözlerimi doldurma cüretini gösterebilen her düş, her özlem, her beklenen veyahut özlenen huzur zamanın çarklarının arasında un ufak olup dağılsın. Ancak ne kadar süratli yürüsem, o denli elem bir varoluşa maruz bırakacağım benliğim için varmak diye bir tezkere dahi yok.
Artık yürümekten imtina eder vaziyette, yollarda ilerlemeyesin; bırak yol senden geçsin! Bir sefere mahsus da olsa yol seni değil ey Alper, sen yolu terbiye edesin!

20 Şubat 2018 Salı

Yitik bir duygunun yitirdiği bir benliğe ağıt: "Sevgi" üzerine

 Bazı mektuplar, adresine ulaşmaması adına kaleme alınır. Bazen elem bir farkındalıkla lanetlenmişçesine bilirsiniz aslında; attığınız adımların yalnızca saptığınız o sokağın çıkmazına bakakalmak adına olduğunu.
İnanmak isteriz; fütursuzca lütfunu beklediğimiz şeyden veya kişiden görmeyi arzuladığımız buruk bir güzellik alametinin içimizdeki şüphecilik dumanını üflercesine dağıtması adına.
Kendimizi kandırmaya luzüm yok; acıyı severiz ve olanıyla yetinemediğimizde daha fazlasıyla bizi bize sevdirecek bir kaybediş olma misyonunu o acıdan muaf bir varlığa yükleyerek duygusal bir intihar girişiminde bulunur; derme-çatma duygularımızın amansız yükünden azad olmayı arzularız.
 Çayı demli içeriz ve kahvemizi sade, kulaklığımızdaki müzik son seste gözümüzün kestiği en uzak noktaya dalarız. Odamız ya haddinden fazla aydınlıktır ya da ışıklar sönük. Her şeyin aşırısındaki tabiatımızla severiz, güleriz ve yürürüz. Duygular tanımlarını aşan niteliklere bulandıkça adımlar sıklaşacaktır ve ermek üzere var olduğumuz yokluk; bizi -umarız ki- böyle haddini aşan bir düş kırıklığıyla, kulaklarımıza fısıldanan tanıdık bir sese bürünerek yok olmaya çağıracaktır çünkü.
Bizi mahvedeceğini bildiğimiz şeyin gözlerinin, o koyu-karanlık ve soğuk gözbebeklerinin, içine mevcudiyetimizi akıtırcasına baktığımızda artık yaşam yalnızca "bir intihar etmeme haline" bürünür.
Yol ayrımında, sönük sokak lambalarının aydınlatmadığı o yola bakarken, ve zamanın -geçmişin ve geleceğin- şimdiki zamanda bizi sarmaladığı o yol ayrımında beklediğimiz, bizi yıkacak olan "özlem" çıkmazından ibarettir.
Yürürüm, yürürüm ve zihinsel intiharın, bedensel intihardan bile daha zor, uğraş verici ve acı toleransı gerektiren bir eylem olduğunu düşünürüm ve daimi olarak bunun kurgusunu oluştururum. Acıya, yalnızlığa, açlığa, sevgisizliğe, düş kırıklığına kollarımı alabildiğince açarak bana gelecek kıyametimi beklerim. Ancak yeni yeni anlıyorum ki kıyamet bendim, ve her neredeysem kendimi bulup onu mahvetmeliydim. Kim bilir hani toprağın altına gömdüm onu, hangi uçurumdan aşağıya fırlatıp attım. Ona kendini - beni- mahvedecek bir hançer uzatacaktım; yokluk yangınında mahrumiyet alevleriyle dövdüğüm o hançeri uzatacak ve bir verem misali içime işleyen sevginin damarlarından akışını oturup izleyecektim.
Varoluşu yürünecek bir yol olarak tasvir ederim hep; daha anlamlı bir yolu yürümeye niyetlendiğimde adım atamayacak bir vaziyette zeminde sürünerek dahi olsa ilerlemeyi göze aldığımda, dibine sürüklendiğim bataklığın bizzat akıtıığım gözyaşlarıyla meydana geldiğini göre göre ilerleyeceğim bir yol... Ancak "yol" beni terbiye etmekten acizdi; ben yolu terbiye edeceğim.

29 Ekim 2017 Pazar

En dibi arzulamak - 3: Bir nihayete erme istemi olarak "Kabulleniş" üzerine

 Bugüne kadarki yazılarım hep absürd neticesiyle oluşu alaşağı ederek yıkıp-yapan bir varoluşun arzından ibaretti. Ancak çilenin çile çekeni kamil etmek gibi bir yüce işlevi olacaktır; bu üst basamağa atılacak adım ise bir önceki basamağın koşulsuz ve fütursuzca kabulünden ibarettir. Yetersiz bulduğumuz yaşam aslına bakıldığında bizim yaşayışımızla sınırlıdır ve hep öyle de kalacaktır. Yaşamı irdeleyen kişi kendini irdelemektedir, nitekim olduğumuz kadar var olmaktan öteye geçememekteyiz. Nitekim çektiğimiz her nefeste akciğerlerimize şarapnel parçaları misali saplanan havayı soluma gayretiyle kara gökyüzüne bakıp derin bir iç çeken bizleriz. Yıldızlar hep oradadır; yalnızca biz göremeyiz. 
 Kabullenişi kabullenmek istemedim; gardımı düşürmek, adımlarımı yavaşlatmak, görmekten usandığım parlak spot ışıklarından yüzümü çevirmek ve arayışımın istemsiz bir nihayeti olacağı korkusuyla bana bu zihinsel kıyameti anımsatacak her türlü alamete karşı oldum. Hissetmeyen elimi tutan ve bu elin tuttuğu her şeyi avucumun içerisinde tuzla-buz etmek istercesine var gücümle sıkı sıkıya sarıldım. Hissetmekten acizdim, soğuk kuru rüzgarlar avcumu çatlatırken direnme istemimle ellerim alev alev yanmaktaydı. Üşümeyi, istem noksanlığını, anlamamayı, anlaşılmamayı, sevmeyi ve sevilmemeyi, gülmeyi ve ağlamayı kabul edemedim. Yaşamı yüzeysel olarak addederken yalnızca var olmakla yetinmekteydim; yaşamayı kabul edemedim.
 Bu bir döngü, bu bir dalga, bu bir dağın zirvesi ve uçurumun dibi ve ben ne bir önceki basamakta durmakta, ne de diğerine adım atmaktayım. Bu kaotik duyumsamaların neticesinde afilli, uzun ve bağlantılı gazeller dökemeyeceğim bir mertebedeyim. Kendimi tüm irdelemelerden uzağa; cılız sokak lambalarının görüşümü aydınlatması kaygımdan büyük geniş bir meydanın ışık vurmayan kör noktasına, kimsenin -ve hatta kendimin bile- beni göremeyeceği bir yere azad ediyorum. Herkesi, her şeyi yıpratan bir savaş suçlusu misali huzurlarınızdan ve huzursuzluğumdan çekiliyorum. Yine bir sonun ve yeni bir başlangıcın arefesinde yüzümü gece karanlığında gökyüzüne dikiyor olacağım; yıldızları görememeyi kabullendim, ancak oradalar ve ben onları bulacağım.

15 Ekim 2017 Pazar

En dibi arzulamak - 2; Bir lütuf ve lanet olarak bahşedilen farkındalık üzerine

 Duyumsamak tehlikeli bir yetidir. Soğuktan çatlayan ellerimiz acımaya başladığında elimizi her çeşme suyuyla buluşturduğumuzda, içimizi ısıtan aidiyet duygusu yerini güzel duyguların yoksunluğuyla bezeli bir karadeliğe bıraktığında, önüne geçilemeyen coşkumuz onulmaz kederlere bulandığında bu tehlikeli spektrumda salınagelmekten bitap düşüşümüz hatırlatır bize duyumsamanın lanetini. Farkında olmak, farkındalığını kazandığımız şeyin sorumluluğuna istemsizce göğüs germeye maruz kalmayı da beraberinde getirecektir.
 Çok özendiğim olmuştur, duyarsızlığı bir zırh misali kuşanarak yürüyen kurgu karakterlere. Machievelli' liğe çalan ilkel bir narsizm gölgesinde iken sınırlı yaşama dair istemim; bunu yüce bir meziyet, bir olgunluk timsali, bir kamiliyet zannederek arzuladım. Anlatılagelen sıcak sütten sıçrayamayan kurbağa gibi kaçışı imkansız varoluş eziyetinden acıya olan duyarlılığımı azad etmek uğruna yalvarıp-yakardığım ve daha büyük elemlere sığınmışlığım beni bambaşka yollara fırlatıp attı; sadece ayaklarıma daha fazla diken batması adına daha çetin yolları yalınayak yürümem uğruna.
"Acılardan azad olmak için okudum, okudum, okudum; ancak sonunda yalnızca daha fazla acının göz bebeklerinin içine bakarken buldum kendimi."
 Kendimi aradım durdum ve bulduğumu düşündüğüm her yer benim için yeni bir mahvoluştan ibaret olmaktan öteye geçemedi. Kendimi aramaktan vazgeçişim de bir kıyamet olarak vuku bulurken varoluş yolunda ayağımı tozuta tozuta anlamsız adımlar atışım ise ne koyu bir elemdi! Bir mahlukun taşıyabileceği en amansız hastalığa yakalanmıştım; farkına varmıştım.
 Bilgimin, görüşümün ve arayışım nihayetinde yapılandırdığım antagonist varoluş kurgumun kurtarıcım misali beni debelendiğim batalıktan kurtarmasını dilerken attığım her adımda daha da dibe vurmaktaydım. Yürümem gerektiğini düşünürdüm, nitekim akan zamanın içinde durağan bir yaprak misali süzülmek kalem pille çalışan bir duvar saatinin tıkırtılarına boyun eğmek demekti. Bu hüzün değildi: acı değil, yokluk değil, acziyet hiç değildi; bu yalnızca yastığa başını koyarken yarın adına endişe duymaktan yoksun kalmaktı, olanların yükü ile olacaklardan korkma noksanlığıydı, endişe duymamak ve heyecanlanmamaktı. Yaşam yalnızca ulusal bir televizyon kanalında ana haber bültenleri öncesinde umarsızca tekrarı verilen kalitesiz senaristlerin elinden çıkma popüler bir yerel dizi bölümüydü; yetersiz bir oyalanmadan ibaretti ve ben ona kolpa karakterlerinin repliklerini dahi vurgularıyla tekrar edebilecek kadar şahit olmuştum.
 Farkına vardığınız şeye gebe hale gelirsiniz, farkına vardığınızı düşünmeniz dahi sizi bu sonsuza dek tekerrür edecek ızdıraba sürüklemek için fazlasıyla yeterliyken, gerçekten esasına vakıf olduğunuz şey sizi ondan karşılayamayacağınız beklentiniz kadar mağrur edecektir. Neye karşı duyarlılaştığınıza dikkat etmelisiniz; eğer bu sevgiyse karşılık bulamadığınız raddede sizi alaşağı edecektir. Eğer bu başarıysa yaşantınız boyunca bir poligon atı misali koşturduğunuz parkurda verdiğiniz her nefese ciğerlerinizden tükürdüğünüz kan eşlik edecek, eğer huzura ermekse o olduğunu düşündüğünüz oluşun ardınsıra koşturarak onu elde etmemeyi garantilemiş olacak, eğer bu yüzeysel bir güç istemiyse güce tapar hale gelerek güçten yoksun hale gelecek, eğer bu yalnızca bir arayış ise merakınız -ve dolayısıyla adımlarınız- yavaşlayacak ve nihayetinde durağanlaşacaksınız.
 Görmek bir lütuftur, ancak lanete çaldığı noktayı görmek adına iyi bakmak gerekir; iyi niyetinizin sizi kötülük yapmaya sevk edeceği o çizgiye bastığınızda kör olmak için yegane öncülün görmek olduğunu anlayarak gözlerinizi doğan güneşe dikin. Kulaklarınızı dört açın ve dinleyin; sizi ve derme-çatma yapılandırmış olduğunuz vicdanınızı sağır edecek o acı çığlığı duymak için ve sevin dostlarım; fütursuzca lutfettiğiniz sevgi, merhamet ve benliğinizi hiçe sayarcasına büyüttüğünüz aidiyet hissiyatından boşalan yüreğinize yalnız kalmanın, yüzüstü bırakılmanın kara zehrini kana kana içerek doldurmak için.
  Eğer bu cümlelerim de donuk bakışlarınızın indirgeyici süzgecinden geçip zihninizdeki sönük yangının küllerinde bir kıvılcım olarak dahi parlamadıysa yalnızca şükredin. Şükredecek takatiniz olmasa da bu harflerin çorak vefa ovanızda bir minnet olarak filizlenmesine salık verin; aksi halde beni "iyi" niyetimin kötülük yapmaya sevkettiği çizgiden başka yerde göremeyecek hale geleceksiniz.

5 Ekim 2017 Perşembe

En dibi arzulamak - 1; Yıkıcı duygulara duyulan özlem üzerine

Yine bir gecenin arefesinde, klavyemin başındayım. Yeni bir yazı dizisinde, eski bir özlemden bahsetmek üzre.
İnsan kendini mahveden şeyin esiridir derim. Bu yüzden sever, bu yüzden zil zurna sarhoş olur, bu yüzden öfke nöbetleri geçirir, bu yüzden mutluluk göz yaşları döker insan dediğimiz varlık. Duyguların sarhoş eden tabiatında kendini kaybetmek adına gözleri kuruyana kadar ağlayıp kısmi yüz felci geçirene kadar güler insan.
Temel duyguları hissediyorum bazen; mutluluk, hüzün, öfke, istenç. Ancak bazen, bunlar görünür ışık spektrumunda olduğu gibi birbirine karıştığı vakit, adlandıramadığım renklere büründüklerinde durum farklılaşıyor biraz. Yaşadığımı, bir insan olduğumu anımsıyorum bu vişne çürüğüne kaçan öfke ve sevgimin karışımında. İstemsiz bir şekilde biraz yokluk siyahıyla bulandırdığım her hissiyat beni başladığım yere götürmekte; yıkıcılığa.
Esaslı bir yapım, topyekun bir yıkımı da beraberinde getirir. Yaratıcılık zihinsel bir lütuftan öte, karşı-konulmaz bir istemin nabzı misali şakaklarda duyumsanan duygusal bir vahşettir benim gözümde. Yapmak, halihazırda yapılmış olandan bir öç alma istemidir. Eyleme dökülmüş bir diktedir, doğan güneş kadar somuttur, eski çürük heykelleri yıkıp daha büyük, daha güzel yeni heykeller dikmektir.
En yüce yaratıcı ise yıkılamayacak bir yaratım ortaya koymak adına en büyük yıkımı da ardınsıra sürükleyen kişi olacaktır. Zihnindeki entropiyi varoluşa mal edercesine, yürüdüğü yolu dahi her adımında yerle yeksan etmeden ne ilerleyebilir, ne attığı derin kahkasının mayasını yaslar, göz yaşları, sevgisizlikleri olmadan tutturabilir, ne de tüm renkleri yokluk karasına indirgemeden tuvaline işleyebilir.
İnsan yapmak için yıkar ancak yıkmak için yapamaz öyle kolay, yaratıcı insan ise yıkımı kendi yapıtlarıyla sağlayacak kadar kendinden geçmiş mağrur bir çılgından öte bir şey değildir.

9 Nisan 2017 Pazar

Bir simülasyon karakteri olarak bölümü bitirmek - 3; Aşırı olan üzerine

Daha önce gerçekliğin öznelliğinden ve idea' ların gerçeklikteki yansımalarının, ideal olanın bir indirgenmesinden öte olamayacağından dem vurmuştum. Varoluşunuzun dışa vurumu eğer olduğunuzdan daha az olmaktan kendini kurtaramayacaksa, kendinizi ve size has olanı tam anlamıyla nasıl ortaya koyarsınız? Aşırılıkla.
 Normal bir izdüşüm için aşırı miktarda oluş gerektiren yüzeysel gerçekliğe ancak aşırılığın kendisi derin bir dışa vurum gerçekleştirebilir. Eğer standart üstü bir ahlakınız varsa, ancak erdemde aşırıya kaçarak bu ahlakın yansımasının standartların üstünde olduğundan emin olabilirsiniz. Eğer parlak bir zekaya sahipseniz, zekanızın gerçeklikte filizlenebilmesini sağlamak adına bir dehaya dönüşmeniz gerekecektir. Oluşum, verimsiz işleyen bir süreçtir; olması gerekenin tam manasıyla oluşundan ancak olması gerekenden çok daha uçlarda var olarak emin olabilirsiniz.
 Ancak aşırı dediğimiz, varoluşun dokusunu bozacak denli keskin bir noktaya ulaştığı vakit işin rengi değişmektedir. Varoluşu naylon bir poşete benzetecek olursak, bir jilet misali ne denli aşırılığı bünyenizde barındırırsanız; varlığınız gerçekliği ve varoluşu o denli yıpratacak ve hatta bir noktadan sonra paramparça edecektir ve bu durum da naylon bir poşet dışında benliğinin sürdürebilirliğini idame ettiremeyen bünyelerin kıyameti olarak vuku bulacaktır.
 Yaşamın en keskin hazları ve acıları, sizi uçurumun kenarında kollarını açmış bir vaziyette en uçlara, aşırı olana çağırır. Birkaç isim fısıldanır kulağınıza; onların gözyaşlarıyla en ucun ucuna gidesiniz diye ve kendinizi yapılandırmak niyetiyle attığınız ilk adımın sizi götürdüğü yolun sonunda kendi kumdan kalenizi yıkacak o dalga yine -ve daima- siz olasınız diye.
 Yaşamda lineer bir izlence göremiyorum, tek gördüğüm kendini sürekli ve ezelden beri tekrar etmekte olan tek bir döngü ve ben bu döngünün başladığı (aynı zamanda bittiği) noktadaki çatlakları yeni yeni fark ediyorum. Aşırının dehlizlerindeki tabiatımla, çok ötede yeni bir aşırılığın kokusunu alıyorum ve okuduğum kitaplardan, kulağıma fısıldananlardan, hissettiğim tüm güzel ve acınası duygulardan toparladığım ne kadar isim varsa elimde bu sularda boğulmuş olan, ilk adımımı her birinin gözyaşlarıyla topyekün donanmış bir vaziyetle atıyorum. Böylece gerçekliğin çarpık aynasının karşısına geçtiğim vakit geldiğinde karşımda aşırılığı tek bir vücut olarak görebilmeyi ümit ediyorum.
exit();

2 Nisan 2017 Pazar

Bir simülasyon karakteri olarak bölümü bitirmek - 2; İdealin izdüşümü üzerine

 Bir önceki yazıda gerçekliğin gözlemciye has bir olgu olduğundan bahsetmiştim, hatta bu vesileyle olgunun tabiatına aykırı bir meta-olgu olduğundan. Bu da bizim kendi zihnimizde yapılandırdığımız bir ideal benlik ve bu benliğe üstünkörü tepiştirme mücadelesi verdiğimiz alt boyutlarından oluşmakta.
 Diziler, filmler izliyor; Sabahattin Ali' ler, Turgut Uyar' lar, Cemal Süreya' lar okuyorsunuz ve zihninizin dehlizlerinde bir "aşk" idealizmi beliriveriyor, neredeyse kaçınılmaz bir çıktı.

"(Hizmet içi) eğitim şart babacım"

 Felsefe okur-yazarları için işler biraz daha çirkinleşiyor; Kant' ın ahlakçılığı, Nietzche, Hegel, Heidegger, Sartre, Camus' ların erdemi, tüm hatlarıyla istemi, varoluşu ve absürd olanı tepetaklak masaya yatırdığı metinlerde ideali en uçlarda arıyorsunuz ve ideale elinizi uzattığınız vakit de kendinizi aramanız gerekiyor; nihayetinde bu keskin idealleri sindirmekten bitap düşme raddesine gelmiş zihninizi taşıyan beyniniz de glikozla, en iyi ihtimalle ketonla besleniyor. Belki de bu "asil" düşünceleriniz beyninizde yer edebilmek için gerekli yakıtı, ağzınızda bir o yana bir bu yana yuvarladığınız damla sakızlı lolipoptan alıyor.
"Çakmağı bi uzatsana"

  Halen besin zincirinin -her ne kadar en üstünde olsa da- mütevazi birer üyesi olarak bizler, bazen boyumuzu aşacak denli yüce fikirlere kapılıyoruz. Hele ki boyumuz biraz uzunca olursa, işte bu sefer etrafımızdakiler de bizimle beraber ilk düşünce dalgasının yarattığı taşkında boğuluveriyor. Nitekim ideal olanın yağmurları altında, gerçekliğin uzlaşısı barajlarımızın engin yapılandırılmamış olması nedeniyle bu tasarım damlalarını ciğerlerimize yağdırmak durumunda kaldığımızdan nefeslerimiz tükenmiş bir şekilde kendimizi ve diğerlerini kurtarma mücadelesi içerisinde düşüncelerimizin keskinliğini törpülemesi, yangınlarını dindirmesi ve kanamasını durdurması için yine daha önce düşüncelerimiz vasıtasıyla yermiş bulunduğumuz güçlerden yardım dilenmek durumunda kalıyoruz. Ancak ne sesimiz duyulacak, ne de göz yaşlarımız fark edilebilecektir; bilakis kurtuluşu böylesicesine düşlerken dahi imgelem okyanusunda topyekün boğulmaktan kendimizi alamamaktayız.
"Aha tam burası boy"

 Var olma riski altında bulunan her oluş, düşünce ve dışa vurumun var oldukları andan itibaren nihai ortak kaderi olan yozlaşma, bir kızılcıklı veba misali bizi bu karmaşadan kurtarsın diye inanmadığımız tanrılara, kabul olmayacağını bildiğimiz dualar ederken bulduğumuzda ise kendimizi, bu sefer burada da varoluş spektrumunun diğer bir negatif kutbunun göz bebeklerinin içine bakarken buluyoruz; aşırı olanın gece karası göz bebeklerinin içine.

Â. Blogger tarafından desteklenmektedir.