4 Şubat 2016 Perşembe

Gök cisimleri: 3E öğretim modeli ders planı, sunumu ve çalışma yaprağı

Lisans öğrenimimde "Öğretmenlik Uygulaması" uygulama dersinde İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerine uyguladığım 3E modelini esas alarak hazırladığım ders planı, çalışma yaprağı, etkinlik dökümanları ve sunum dosyası.

Ders planına ve ilişkili dökümanlara ulaşmak için tıklayın>>

3 Şubat 2016 Çarşamba

Kimyasal bağlar: Bütünleştirici öğretim modeli ders planı & sunumu

Lisans öğrenimimde "Özel Öğretim Yöntemleri II" dersi bünyesinde hazırladığım ve "Öğretmenlik Uygulaması" uygulama dersinde İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerine uyguladığım bütünleştirici öğretim modelini esas alarak oluşturduğum ders planı, etkinlik dökümanları ve sunum dosyası.

Ders planına ve ilişkili dökümanlara ulaşmak için tıklayın>>

Işığın soğurulması ders sunumu

Lisans öğrenimimde "Öğretmenlik Uygulaması" uygulamalı dersi bünyesinde İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerine anlattığım dersin sunum dosyası.
Sunumda öncelikle beyaz tahtanın, beyaz renk hariç tüm renkleri görünür kıldığını ve bu yüzden tercih edildiğine vurgu yapılmaktadır. Bunun ardından da öğrencilere farklı renklerde dağıtılan jelibonlara kırmızı lazer ışığı tutmaları söylenmiş ve hangi renk jelibonun daha parlak göründüğünü ve bunun nedenlerini sorgulamaları istenmiştir.

Dökümana ulaşmak için tıklayın>>

İspinozlar ve kalıtsal varyasyon

Lisans öğrenimimde "Evrim" dersi bünyesinde ödevlendirilerek hazırladığım bir rapor dosyası.

Dökümana ulaşmak için tıklayın>>

İskenderiyeli Hypatia

Lisans öğrenimimde "Evrim" dersi bünyesinde ödevlendirilerek hazırladığım bir rapor dosyası.

Dökümana ulaşmak için tıklayın>>

Homo cinsi ve evrimsel analizi

Lisans öğrenimimde "Evrim" dersi bünyesinde ödevlendirilerek hazırladığım bir rapor dosyası.

Dökümana ulaşmak için tıklayın>>

2 Şubat 2016 Salı

Fizibilite etüdü sunumu

Girişimcilik ve Kalite dersi kapsamında lisans arkadaşım sevgili Ali YILMAZ ile birlikte görev aldığımız Fizibilite Etüdü sunumu için hazırladığım sunum dosyası.

Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayın>>

Periyodik cetvel 3D - Materyal tasarımı

 Eğitimde kullanılan eğitici materyallerin öğrencinin konuyu kavramasına yönelik olumlu etkileri tartışılmazdır. Özellikle de derslerin eğitici materyallerle desteklenmesi, fen eğitiminde öğrencilerin konuyu somutlaştırabilmeleri ve günlük yaşantılarıyla bağ oluşturabilmeleri açısından oldukça yararlıdır.
 Ancak halihazırda ünlenmiş, neredeyse her fen eğitimcisi ve eğitimci adayı tarafından ezberlenmiş ve öğrenciye sadece seyirlik bir etkileşim imkanı sunan bir çok popüler materyal kalıbı; öğrencilere derse yönelik bir yarar sağlayamamakta, aksine ders esnasında onların dikkatlerini dağıtabilmekte ve dersin pratik yararlılığını ve hatta dersin itibarını öğrencinin gözünde azaltabilmektedir.
 Öğrencilerin gerçekten de deneme-yanılma yoluyla deneyimleyebilecekleri ve öğretmenlerin de aktif olarak üzerinde ders anlatabileceği bir materyal tasarlama fikriyle yola çıkarak ben ve sevgili lisans arkadaşlarım Emre ÖZÇAKAN, Fatma Kamuran GİRGİN, Mehmet TÜRK ve Özge MUTLU, "Periyodik cetveli ve ilk 18 elementin sembollerini, gruplarıni ve atom numaralarını iş başında öğreten ve bu süreçte öğrenciyi içine alarak onu deneme-yanılma yoluyla da olsa kendine eğlenceli bir öğrenme durumu yaratabileceği gerçekten işlevsel ve dayanıklı bir fen eğitimi materyali nasıl hazırlarız?" sorusuna bir cevap olarak düşündüğümüz 3 boyutlu bir periyodik cetvel materyali tasarladık ve sunduk. Bu materyali oluşturmadan önce daha benzer olarak yapılmış olan çalışmaları internet üzerinden araştırdık velhasıl fikir ve uygulayış yönünden bir eşine rastlayamadık. Kendi zamanı itibariyle tamamen orijinal olduğunu düşündüğümüz materyalimizin derse uygulanışına yönelik hususları aşağıda listeledim;

Ana Düşünce: İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine ezberletilen periyodik cetvelin ilk 18 elementinin sembollerini ve atom numaralarına göre yerleşimini oyunlaştırarak sunma.


  • Periyodik Cetvel 3D olarak adlandırılmasının sebebi, ilk 18 elementin yüksekliğinin kendi atom numarası kadar olmasıdır. Örneğin He elementi, 2 basamaklık bir yüksekliğe sahip iken Na elementinin yüksekliği 11 basamaktır. Her basamak için bir adet lego parçası kullanılmaktadır.
  • İlk 18 elementin sembolleri ve atom numaraları üzerilerine yapıştırılmış halde renklerine göre gruplandırılmış 18 adet hazır lego parçası bulunur. Bu lego parçaları, oluşturulan yüksekliklerin üzerine en son takılır. Bu 18 elementin her biri için bu süreç tekrarlanır ve periyodik cetvel tamamlandığında, aynı renk legolardan oluşan elementlerin benzer özellikler taşıdığı görülür. Bu, ilköğretim ders kitaplarındaki 2 boyutlu periyodik cetvel çizimlerinde kullanılan yöntemin aynısıdır.
  • Öğrenciler, üzerinde element sembolü ve atom numarası yapıştırılmış halde bulunan legoları ellerine aldıklarında öncelikle önlerindeki taslakta yerlerini bulacaklar, sonrasında ise o elementin atom numarası kadar legoyu kullanarak oluşturdukları yükseliğin üstüne bu ellerindeki element legosunu iliştireceklerdir. Bu sayede bunu sadece ezberlemenin yanısıra, aslında atom numarası ile atom kütlesi arasında bir bağlantının da bulunduğuna dair kendi fikirlerini oluşturabileceklerdir.
Gerekli Malzemeler

  • Tercihen 1x1 uzunluğunda en az 18 lego parçası (Yükseklikler ile birlikte yaklaşık 160 adet lego parçasına ihtiyaç vardır; set şeklinde satın alınarak temin edilebilir.)
  • Farklı renklerde fon kartonları (Üzerine yazı yazılacağı için oluşacak kontrasta dikkat etmek gerekmektedir)
  • Gazlı kalem
  • Mukavva karton (Periyodik cetvel bunun üzerine oluşturulacaktır)
  • Sıvı yapıştırıcı

1 Şubat 2016 Pazartesi

Mysterious bubbles in a glass: Science laboratory experiment sheet

In this experiment, students will discover one of the basic outcomes of the photosynthesis; gas exchange. They will also observe that it requires a certain amount of exposure to the sunlight.

Click here to access the experiment sheet>>

Kağıt havlunun emiciliği deney raporu

Fen Laboratuvarı dersi bünyesinde yapmış olduğum bir deneye ait olan bu raporda deney sonucundaki bulgularımı paylaştım. Bu deneylerin amacı, Fen eğitimi alan ilköğretim seviyesindeki çocukların bulgulara erişirken kullanacakları bilimsel süreçleri öncelikle bir eğitimci olarak deneyimlemektir.

Deney raporuna ulaşmak için tıklayın>>

Kayan ayakkabı deney raporu

Fen Laboratuvarı dersi bünyesinde yapmış olduğum bir deneye ait olan bu raporda aşağıdaki problem ve hipotezin sınanması sonucundaki bulgularımı paylaştım. Bu deneylerin amacı, Fen eğitimi alan ilköğretim seviyesindeki çocukların bulgulara erişirken kullanacakları bilimsel süreçleri öncelikle bir eğitimci olarak deneyimlemektir.

Problem: Tramplene asılan kütle miktarı, tramplen üzerindeki oyuncak adamın zıplayacağı yüksekliği nasıl etkiler?
Hipotez: Tramplendeki oyuncağa asılan kütle ile, oyuncağın zıplayarak ulaştığı yükseklik doğru
orantılıdır çünkü asılan kütleyle oluşturulan etkiye cevaben, oyuncağın zıplamasıyla açığa çıkan bir tepki gözlenir.

Deney raporuna ulaşmak için tıklayın>>

Zıplayan adam deney raporu

Fen Laboratuvarı dersi bünyesinde yapmış olduğum bir deneye ait olan bu raporda aşağıdaki problem ve hipotezin sınanması sonucundaki bulgularımı paylaştım. Bu deneylerin amacı, Fen eğitimi alan ilköğretim seviyesindeki çocukların bulgulara erişirken kullanacakları bilimsel süreçleri öncelikle bir eğitimci olarak deneyimlemektir.

Problem: Tramplene asılan kütle miktarı, tramplen üzerindeki oyuncak adamın zıplayacağı yüksekliği nasıl etkiler?
Hipotez: Tramplendeki oyuncağa asılan kütle ile, oyuncağın zıplayarak ulaştığı yükseklik doğru
orantılıdır çünkü asılan kütleyle oluşturulan etkiye cevaben, oyuncağın zıplamasıyla açığa çıkan bir tepki gözlenir.

Deney raporuna ulaşmak için tıklayın>>

Sıçrayan su damlası deney raporu

Fen Laboratuvarı dersi bünyesinde yapmış olduğum bir deneye ait olan bu raporda aşağıdaki problem ve hipotezin sınanması sonucundaki bulgularımı paylaştım. Bu deneylerin amacı, öğretmen adaylarına öğretim verecekleri ilköğretim seviyesindeki çocukların bulgulara erişirken kullanacakları bilimsel süreçleri öncelikle bir eğitimci olarak deneyimlemektir.

Problem: Damlatılan suyun sıçradığı uzaklık, üzerine su damlatılan yüzeyden etkilenir mi?
Hipotez: Damlatılan suyun sıçradığı yükseklik, yüzeyin cinsine bağlı olarak değişir.

Deney raporuna ulaşmak için tıklayın>>

Esnekliğe dair deney raporu: Esnek köprü

İlköğretim 4. Sınıf öğrencileri Fen Bilgisi öğretim programında bulunan "Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri ve Günlük Yaşantımızdaki Önemi" konusuna dair kazanımların Informal Ortamda verilebilmesi adına oluşturulmuş bir ders senaryosudur. Öğrencilerin, bir müzeye götürülerek aydınlatma gereçlerini bizzat görmeleri ve geçmişten günümüze kullanımlarına dair bilgi edinmeleri amaçlanmıştır.

 Ders planına ulaşmak için tıklayın>>

Aydınlatma teknolojileri: İnformal ortamlarda fen öğretimi ders planı

İlköğretim 4. Sınıf öğrencileri Fen Bilgisi öğretim programında bulunan "Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri ve Günlük Yaşantımızdaki Önemi" konusuna dair kazanımların Informal Ortamda verilebilmesi adına oluşturulmuş bir ders senaryosudur. Öğrencilerin, bir müzeye götürülerek aydınlatma gereçlerini bizzat görmeleri ve geçmişten günümüze kullanımlarına dair bilgi edinmeleri amaçlanmıştır.

 Ders planına ulaşmak için tıklayın>>

Elektriğin önemi: Proje temelli öğrenme ders planı

İlköğretim 3. Sınıf öğrencileri düşünülerek hazırlanmış bir ders planı. Oluşturulmuş senaryoda ders süresince öğrencilere elektriğin önemini hatırlatan sorular eşliğinde çözüme yönelik ürünler ortaya koyabilmeleri için rehberlik edilmekte ve öğrenci ürünleri değerlendirilerek paylaşılmaktadır.

 Ders planına ve ilişkili dökümanlara ulaşmak için tıklayınız>>

Mimio studio akıllı tahta eğitim sunumu videosu


Akıllı tahta teknolojisinin fen eğitimine kullanılmasına yönelik, lisans arkadaşlarım sevgili Emre ÖZÇAKAN, Fatma Kamuran GİRGİN ve Mehmet TÜRK ile yapmış olduğumuz keyifli ve hareketli bir eğitim sunumunun video kaydı. Mimio Studio isimli akıllı tahta yazılımını da kullanarak yazı, grafik, video ve interaktif flash animasyonların yardımı ile ders anlatımının nasıl zenginleştirilebileceğini irdeledik.

İçerikler ve kullanımı hakkında

Creative Commons Lisansı
Alper DURUKAN tarafından hazırlanan bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler [email protected] adresinde mevcut olabilir.